Obchody dnia Bociana

Bocian biały jest majestatycznym ptakiem, któremu w polskiej kulturze zostało przypisanych wiele symbolicznych znaczeń. Jednym z nich jest zwiastowanie nadchodzącej wiosny. Bociany to ptaki ciepłolubne, dlatego wraz ze zbliżającym się końcem lata, wyruszają w długą i daleką wędrówkę do ciepłych krajów, aby tam przetrwać panującą w Polsce zimę i powrócić na wiosnę. Ich rola jest jednak znacznie szersza. Bociany przynoszą wiele dobrego np. rolnikom, zmniejszając liczbę m.in. szkodliwych, drobnych gryzoni.

Dlaczego obchodzimy Dzień Bociana?

Przez wiele lat za ojczyznę bocianów uważana była Polska. To tutaj wracało i lęgło się najwięcej ptaków tego gatunku. Do 2014 roku dane statystyczne wskazywały, że co czwarty bocian pochodzi właśnie z Polski. Choć nasze społeczeństwo lubi i dba o te ptaki, to ich los niestety nie jest przesądzony. Badania statystyczne w 2014 roku ujawniły, że populacja bocianów w Polsce znacznie spadła.

Obchody Dnia Bociana przypadają na przeddzień Dnia Dziecka, czyli na 31 dzień maja. Ich początek miał miejsce w 2003 roku, kiedy Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody podniosło akcję, mającą na celu budowanie wiedzy na temat życia i potrzeb tego wyjątkowego gatunku ptaków. Mimo, że ze strony człowieka nie grozi im bezpośrednie niebezpieczeństwo, to rozwój infrastruktury powoduje już poważne zagrożenie.

Celem Dnia Bociana jest między innymi zachęcanie społeczeństwa do zasięgania szerszych informacji na temat naturalnego środowiska bocianów, ich potrzeb oraz czynników, które wpływają negatywnie na rozwój populacji ptaków. Obecnie, za najbardziej niebezpieczne dla bocianów uważa się napowietrzne linie wysokiego napięcia oraz słupy energetyczne. To najczęstsza przyczyna wypadków, którym ulegają głównie młode osobniki, uczące się latać oraz te, które upodobały sobie słup energetyczny na miejsce do zasiedlenia i zbudowania gniazda.

Linie energetyczne nie są jednak jedynym, czyhającym na bociany niebezpieczeństwem. Dlatego, na potrzeby wspierania ochrony bocianów, powstała nawet specjalna infolinia. Dzwoniąc pod numer Ogólnopolskiego Punktu informacyjnego 0 801 BOCIAN, można uzyskać informacje, instrukcje i porady, jak wspierać bociany lub reagować w sytuacjach, gdy widzimy, że ptak znalazł się w niebezpieczeństwie.

Budowanie świadomości

Aby akcja ochrony bocianów miała szansę na powodzenie, potrzebuje szerokiego wsparcia oraz propagowania jej istnienia. Dlatego też, do obchodów Dnia Bociana angażują się także placówki edukacyjne, w tym międzynarodowe szkoły i przedszkola. Dzięki temu dzieci już od najmłodszych lat budują swoją świadomość o znaczeniu bocianów dla ekosystemu oraz uczą się w jaki sposób można pomagać ptakom nie zaburzając tym samym ich naturalnego środowiska. Warto o tym pomyśleć podczas rekrutacji do przedszkola.

Źródło: Academy International – Prywatne przedszkole Warszawa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here